Kindcentra

Gemeenten moeten aan elk kind toegankelijke voorschoolse voorzieningen bieden. Een belangrijke rol daarbij spelen integrale kindcentra. Dit zijn integrale en inclusieve basisvoorzieningen voor alle kinderen van 0-12 jaar.

VNG-standpunt

Gemeenten willen integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek. De VNG zal hierin sturen en een voortrekkersrol vervullen. We starten met proeftuinen om een duidelijk beeld te krijgen van de kansen en knelpunten voor een integraal en inclusief kindcentrum.

 

Visie

In de integrale kindcentra leggen we verbinding tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport en cultuur en onderwijshuisvesting. Daarbij is een sluitende verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs van belang.