Zorgboerderijen

Factsheet: De betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen

Er is steeds meer kennis beschikbaar over de waarde van dagbesteding en 24-uurs zorg op zorgboerderijen. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat zorgboerderijen een waardevolle voorziening kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, waaronder jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie. Deze factsheet gaat over de kwaliteiten en effecten van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen. Het geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten uit Nederlands en buitenlands onderzoek. Deze factsheet is relevant voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en onderwijsinstellingen.

Factsheet: Gemeenten en zorgboerderijen

Deze factsheet is bestemd voor gemeenten en zorgboerderijen. Met financiering van Alzheimer Nederland heeft het RIVM in samenwerking met LEAS bureau voor zorgvernieuwing en Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de ideeën van gemeenten en zorgboerderijen over de Wmo en hun onderlinge contact hierover. De factsheet informeert gemeenten en zorgboerderijen over elkaars zienswijzen en de aandachtspunten bij de overheveling van dagopvang naar de Wmo.

Zorgboerderijen voldoen aan toetsingseisen

De meeste zorgboerderijen en gezinshuizen voldoen geheel of grotendeels aan de eisen voor aanbieders van kleinschalige jeugdhulp. Dat hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg bekendgemaakt. De 26 aanbieders van kleinschalige jeugdhulp zijn getoetst door de inspecties.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K