Jeugd

Alle kinderen in Nederland moeten kansrijk kunnen opgroeien. Op dit moment is het stelsel voor opvang en onderwijs aan jongeren te ingewikkeld. We zetten daarom in op integrale en inclusieve opvang en onderwijs waarin het kind centraal staat in plaats van het systeem.

VNG-standpunt

De VNG pleit voor één landelijk beleidskader om het beleid voor kinderen en jongeren verder te kunnen ontwikkelen. Met een heldere visie, eenduidige en samenhangende wet- en regelgeving, één financieringsstroom, één financieringssystematiek, ontwikkelrecht voor peuters, uniforme kwaliteitseisen en één duidelijke opdracht aan gemeenten. In het bijzonder investeren in de kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar, zodat zij een goede basis krijgen om mee te doen in de maatschappij van de 21e eeuw.

Hoe zit het met de jeugdcijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. 

Sinds oktober 2018 is Edgar Oomen aangesteld als Projectleider 16-27 bij de VNG. Hij gaat gemeenten helpen bij integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar.