Woonplaatsbeginsel

Als een kind jeugdhulp nodig heeft is het belangrijk om te weten onder wiens verantwoordelijkheid het kind valt, in deze context bedoelen we: onder welke gemeente. Meestal is dat direct duidelijk, maar soms ligt het ingewikkelder. In dat soort situaties kunt u een speciaal stroomschema raadplegen.

Rijk en VNG ontwikkelden samen een stroomschema voor gemeenten. Door de stappen in het schema te volgen, wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor het bepalen en financieren van de benodigde jeugdhulp.

  • Basissituatie

De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een kind hulp nodig heeft kijkt u eerst waar het gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de desbetreffende jeugdige.

  • Wijzigende situatie

Bij een verhuizing, een wijziging in het gezag of als het kind meerderjarig wordt, verandert de situatie. Voor de nieuwe situatie bepaalt u opnieuw via het stroomschema welke gemeente op dat moment verantwoordelijk is.