Weeskinderen

Hoe kan de gemeente zorgen dat weeskinderen de juiste, op hun behoefte afgestemde steun krijgen?  Daarvoor is de Handreiking Steun voor Weeskinderen van het NJi gemaakt, in opdracht van het ministerie van VWS.

  • In deze handreiking staat hoe de gemeente en de gemeentelijke wijkteams/CJG’s de juiste steun kunnen organiseren. 
  • Dit document bevat als houvast hierbij checklists voor gemeenten, wijkteams/CJG’s en een zogenoemde ‘bondgenoot’ voor het kind.

Handreiking 

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG