Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders

De Jeugd-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Inkoop bij vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders is van een ander kaliber dan de inkoop bij instellingen of ziekenhuizen. Psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters kunnen vrijgevestigde aanbieders zijn van J-GGZ.

Kerntaak van deze groep aanbieders is de behandeling van lichte tot complexe psychische problematiek. Daarnaast zijn deze aanbieders ook inzetbaar bij preventie en toegang, of in ondersteuning van het onderwijs, wijkteam of bij de huisarts.Ook kunnen vrijgevestigden  een bijdrage leveren aan activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen van ouders met psychische problemen of kinderen met obesitas.