Zijn nieuwe toewijzingen vanaf 1-1-2018 voor een jaar geldig of houdt de nieuwe toewijzing rekening met de resterende ‘DBC-tijd’?

Volledige vraag: In verband met de overgang ‘van DBC naar uitvoeringsvariant’ moeten alle lopende behandelingen per 31-12-2017 worden afgesloten en gedeclareerdOok zal er tijdig een nieuwe toewijzing aangevraagd moeten worden. Zijn deze toewijzingen dan vanaf 1-1-2018 allemaal voor een jaar geldig of houdt de nieuwe toewijzing rekening met de resterende 'DBC-tijd’? En zo ja, onder welk jaar wordt de ‘resterende‘ DBC-tijd/ afgeboekt?

Wat de aard van de nieuwe toewijzing is hangt af van het contract dat de gemeente met de aanbieder sluit. Dit kan verschillen in aard van de prestatie (bijv. betaling per bestede tijd of een vast bedrag per kind in behandeling). Ook de duur van de toewijzing kan verschillen. Het is mogelijk om ‘open’ toe te wijzen, dus zonder einddatum. Juist voor kinderen die al in zorg zijn wordt dit geadviseerd. Het is immers niet duidelijk wat de resterende behandelduur is. Veel gemeenten hanteren voor nieuwe behandeling wel een toewijzing met een einddatum.