Mijn gemeentelijke regio stelt in het contract ‘Prestaties in de praktijk’: een ROM-meting na 6 maanden na afsluiting van de behandeling en of eventueel na twee jaar. Deze eis legt een onevenwichtig grote verantwoordelijkheid bij mij als zorgaanbieder.

Vervolg vraag: Dit is onhaalbaar. Zorgaanbieders hebben veelal dan geen contact meer met  deze groep patiënten. Deze eis legt dan ook een onevenwichtig grote verantwoordelijkheid bij mij als zorgaanbieder. Wat kan ik mijn gemeente voor suggesties geven?

  1. Suggestie 1: meld dat het meten van de resultaten tijdens de behandeling voor wetenschappelijk onderzoek is. En verlang van de zorgaanbieder uitsluitend dat degene ROM-metingen uitvoert tijdens de behandelingen (geen metingen na afsluiting van de behandeling).
  2. Suggestie 2: schrap de zinsnede: ‘Wanneer de manier van meten verschilt per profiel en/of per intensiteit, dan zal een nadere specificatie worden gegeven’. Deze eis wordt ervaren als een administratieve last. Bovendien wordt deze eis ervaren als onuitvoerbaar, want wat wordt verstaan onder ‘manier van meten’ en wanneer is er sprake van een ‘verschil per profiel/intensiteit’, en wat moet verstaan worden onder ‘nadere specificatie’ (o.b.v. een vast stramien)?