Mijn gemeentelijke regio stelt dat 70% van de verwijzingen verplicht via het wijkteam moeten verlopen. Ik krijg de verwijzingen nu rechtstreeks via de huisarts. Moet ik de huisarts nu vragen om de patiënt door te sturen naar het wijkteam?

In de Jeugdwet staat de huisarts als een van de verwijzers verwoord. Gemeenten kunnen wel aanvullend stellen dat zij de verwijzing via het wijkteam willen laten verlopen. In dit geval dient dan de huisarts de verwijzing naar het wijkteam door te zetten. Het wijkteam benadert dan vervolgens zorgaanbieders die zij passend vinden bij de vraag.