Mijn gemeentelijk regio stelt in het contract dat ‘Bij aanvang van de hulp wordt 70% van de totale prijs van een Profiel-Intensiteit- combinatie onder Intensief en Perspectief uitbetaald’. Hoe werkt dat?

Vervolg vraag: Bij afronding volgt de resterende 30%, dat is tevens het moment dat bepaald zal worden, al dan niet in overleg met het gezin, of het vooraf bepaalde resultaat is behaald. Wat wordt verstaan onder ‘behaalde resultaat’? Hoe is de privacy van het gezin gewaarborgd? Wat wordt verstaan onder gezin (alleen degenen met ouderlijk gezag of ook broers/zussen?) Zijn dergelijke uitkomsten voor de patiënt of voor de gemeente bedoeld? Ook ontbreekt een reëel kader waarbinnen wordt bepaald of het resultaat is behaald. Daarnaast is uitbetaling van 30% (op termijn 50%) op basis van ‘behaalde resultaten’ een aanzienlijk bedrijfsrisico voor vrijgevestigden: wat als het ‘behaalde resultaat’ onvoldoende is? Dan volgt geen uitbetaling van het resterende percentage?

Dit onderdeel moet nog door de meeste gemeenten uitgewerkt worden. Als het gaat om het bespreken van het behaalde resultaat, geldt dat dit eerst gaat gelden voor instellingen, vrijgevestigden zullen later volgen. Gestreefd wordt in ieder geval naar een objectiveerbaar reëel kader.