Mijn gemeente maakt geen gebruik van het berichtenverkeer. Als vrijgevestigde aanbieder dacht ik dat dit landelijke verplicht was. Is mijn gemeente nalatig?

Het gebruik van het berichtenverkeer is nog geen verplicht onderdeel van de Jeugdwet, dus in die zin is het niet verplicht. I-SD monitort het gebruik van de standaarden en het berichtenverkeer goed en publiceert hoe regio’s hierin scoren. Hierdoor is wel de trend ontstaan dat bijna alle gemeenten gebruik maken van het berichtenverkeer.