Is een landelijke afspraak haalbaar met als inzet dat vanwege de overgang naar de nieuwe uitvoeringsvariant een accountantsverklaring geen verplichting is als deze wordt veroorzaakt door de overgang?

Vervolg vraag: Een dergelijke verklaring kost tussen de € 1 500 - 3 500. Vrijgevestigden zouden voor 2018 sneller over de grens van € 50 000 komen, omdat de optelsom vanaf 1 januari ook de al lopende behandelingen bevat die in andere jaren niet meetellen voor de omzet.

De VNG adviseert gemeenten coulance bij een omzet < € 125.000. Hier kan de vrijgevestigde naar verwijzen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een zogenaamde 'verklaring over getrouwheid van omzet'. Deze stelt de vrijgevestigde zelf op en levert deze aan aan de gemeente. De vrijgevestigde kan dit voorstel doen aan de gemeente. Zij besluiten of zij hiermee akkoord gaan of niet.