In de resultaatsgerichte uitvoeringsvariant kom ik niet goed uit met diagnostiek in bepaalde profielen. Hoe ga ik hiermee om?

Goede diagnostiek kost tussen de 6-8 sessies, zeker als ook school etc wordt geraadpleegd. Er blijft dan te weinig ruimte over om te behandelen.

Als gekozen is voor een bepaald profiel, is het de bedoeling om de zorg binnen het profiel te behandelen. Als blijkt dat de problematiek zwaarder is dan aanvankelijk gedacht en daardoor diagnostiek bijv. meer tijd vergt, kan contact opgenomen worden met de contractmanager/contactpersoon van de gemeente.