Hoe voorkomen we dubbele uitvraag bij jongeren, die bij meer zorgaanbieders hulp ontvangen?

Volledige vraag: Jeugdigen kunnen bij meer dan 1 aanbieder ondersteuning ontvangen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar als zorgaanbieders zelf vragenlijsten afnemen, kan dit tot dubbele uitvraag van dezelfde jeugdigen leiden. Ik zou het liefst de gemeentelijke administratie als leidraad gebruiken, maar het is onze regio bekend dat cliënten van jeugdbescherming en jeugdreclassering vaak door de aanbieders niet werden doorgegeven aan gemeenten. Hebben jullie ideeën voor het ontdubbelen van een steekproef die deels uit gemeentelijke administraties wordt getrokken en deels uit de registraties van aanbieders waarbij de anonimiteit toch gegarandeerd is en jeugdigen niet meerdere keren ondervraagd worden?

Antwoord
Dit is typisch een vraag die we in de pilots willen onderzoeken. De ene gemeente heeft het wel voor elkaar met de gemeentelijke administratie, de andere niet. Vooralsnog hebben we hier waarschijnlijk minder zicht op dan u, omdat wij nog niet begonnen zijn met de afname in gemeenten.

In de pilots verwachten we dit zeker tegen te komen. We weten we dat in een gemeente die de afname via de zorgaanbieders laat verlopen, er iets over is gezegd in de begeleidende brief aan cliënten.

‘Het kan zijn dat u deze brief al via een andere zorgaanbieder heeft ontvangen. In dit geval hoeft u de vragenlijst niet nogmaals in te vullen en kunt u deze brief weggooien.’

Niet ideaal, maar hiermee maak je duidelijk dat de vragenlijst  één keer ingevuld hoeft te worden. En zou het anders nog een optie zijn om alle zorgaanbieders hun adressenbestanden die zij gebruiken voor de verzending aan te laten leveren op 1 centrale plek binnen de gemeente, hier 1 bestand van te maken en dubbelingen te verwijderen?

Let op: Update oktober 2017

Het project MCJO is afgerond, resulterend in aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. Anderhalf jaar deden tien pilotgemeenten/regio’s ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst, en de praktische en juridische zaken die daarbij komen kijken. Het project Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders doet op basis hiervan een aantal aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen in de jeugdhulp.