Gemeente x vergoedt mijn behandelingen op basis van een PGB. Dit PGB-bedrag is niet kostendekkend. Mag ik een eigen bijdrage vragen aan de cliënten zodat ik toch een marktconform tarief ontvang?

Ook dan geldt dat een jeugdhulpaanbieder de cliënt niet om een bijdrage mag vragen. Daarnaast is het denkbaar dat een cliënt de voorkeur geeft aan hulp op basis van een PGB, maar daarbij kiest voor een aanbieder die relatief duur is. De gemeente kan dat aanbod dan vergelijken met een variant in natura en de hoogte van het PGB vaststellen op het bedrag dat de voorziening in natura zou hebben gekost.