Een kind heeft alleen Persoonlijke Verzorging nodig en geen Verpleging. Valt de Persoonlijke Verzorging dan ook onder de Zvw?

Alleen als de Persoonlijke Verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet. Dit is (in theorie) ook van toepassing als er alleen Persoonlijke Verzorging nodig is en geen Verpleging.

De verandering die op 1 januari 2018 in gaat, heeft gevolgen voor sommige kinderen die in 2017 verzorging kregen uit de Jeugdwet. In bijna alle gevallen gaat het dan om kinderen die óók verpleging uit de Zvw krijgen. Want als er sprake is van verpleging dan is de kans groot dat de verzorging verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg.

Als de Persoonlijke Verzorging bij jeugdigen gericht is op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen. Voor die groep verandert er niets.