De verplichte vragen komen overeen met onze eerdere 0-meting: moeten wij toch opnieuw meten?

Volledige vraag: De verplichte vragen komen grotendeels (niet letterlijk) overeen met onze 0-meting. Als blijkt dat deze toch niet geheel overeenkomen, maar wij toch besluiten geen nieuwe enquête te verspreiden (aangezien alle Wmo en Jeugd-cliënten onlangs al zijn aangeschreven), wat zijn dan eventuele consequenties? 

Antwoord

Als de gevraagde thema's wel aan de orde komen zouden we het zo laten, maar de beoordeling is aan het ministerie. We nemen uw vraag mee naar het volgende overleg met VWS over de clientervaringsonderzoeken.

Let op: Update oktober 2017

Het project MCJO is afgerond, resulterend in aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. Anderhalf jaar deden tien pilotgemeenten/regio’s ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst, en de praktische en juridische zaken die daarbij komen kijken. Het project Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders doet op basis hiervan een aantal aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen in de jeugdhulp.