De profielen (van lichte en midden intensiteiten) in de resultaatsgerichte uitvoeringsvariant worden als te knellend ervaren: zorgaanbieders komen niet uit om passende zorg te verlenen. Hoe hier mee om te gaan?

Als gekozen is voor een bepaald profiel, is het de bedoeling om de zorg binnen het profiel te behandelen. Als blijkt dat de problematiek zwaarder is dan aanvankelijk gedacht en daardoor meer tijd vergt, kan contact opgenomen worden met de contractmanager/contactpersoon van de gemeente.