De gemeente biedt een gezondheidszorgpsycholoog dezelfde honorering als een klinisch psycholoog of psychotherapeut, mag dit?

Volledige vraag: De gemeente waar ik een contract mee wil afsluiten, biedt een gezondheidszorgpsycholoog eenzelfde honorering als een klinisch psycholoog of een psychotherapeut. De opleiding van deze laatste twee beroepen langer duurt en de complexiteit van de patiëntenpopulatie in het algemeen zwaarder is. Mag dit? Wat kan ik ondernemen?

De VNG heeft de handreiking ‘bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht’ opgesteld. Hierin geeft de VNG advies over de tarifering, gedifferentieerd op opleidingsniveau. Ook maakt de VNG hierin onderscheid tussen een vrijgevestigde setting en een instelling. De VNG heeft deze handreiking onder de aandacht gebracht van alle gemeenten. Er zijn echter gemeenten die afwijken van het VNG-advies. Het is wel belangrijk dat de juiste professional op de juiste plek wordt ingezet (wettelijke norm verantwoorde werktoedeling). Wij raden zorgaanbieders aan om de betreffende gemeente(n) te wijzen op de genoemde handreiking en hen te verzoeken het landelijke advies van de VNG te hanteren. Zie: VNG Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht