Bij aanbestedingsprocedure eist regio van aanbieders een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA), is dat een wettelijke verplichting?

Volledige vraag: Regio x contracteert via een aanbestedingsprocedure. Deze regio vereist van aanbieders dat zij beschikken over een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA). Is een dergelijk document een wettelijke verplichting?

Een gemeente kan van een zorgaanbieder verlangen dat deze over een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) beschikt. De GVA vervangt de' VOG voor Aanbesteden'. Een GVA is een verklaring waaruit via onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht, speciale-sectoropdracht, concessieovereenkomst voor openbare werken of prijsvraag. De kosten van een GVA zijn 75 euro. Het GVA is twee jaar geldig. Het GVA is niet verplicht, maar als de aanbestedende dienst het verplicht stelt, dan dient de inschrijvende partij hieraan te voldoen.