Vechtscheidingen

Programma Recht doen aan je kind

Op initiatief van het ministerie van VenJ is het programma ‘Recht doen aan je kind’ ontwikkeld. Hierin krijgen ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld, hulp aangeboden. Na de pilotfase kunnen ook andere gemeenten het programma aanbieden.

Eind 2016 organiseerden VWS, VenJ en de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een brede conferentie over vechtscheidingen. Hier wordt samen met gemeenten en hulpverleners gekeken naar de resultaten van de best practices en alle initiatieven én naar de beste aanpak om deze kwestie in de toekomst te borgen.

  • VWS maakte in 2014 het Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding. 
  • Er lopen vier gemeentelijke pilots bij VWS om te bekijken hoe de hulpverleningsinstanties beter met elkaar kunnen samenwerken. 
  • Het NJi heeft in zijn databank effectieve interventies opgenomen voor zorg voor kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding.

Kinderombudsman: het omgangshuis

De Kinderombudsman heeft klachten ontvangen over Omgangshuis Noord-Holland. De tendens van de klachten is dat de kwaliteit van het werk niet verzekerd is, doordat een goede klachtenprocedure ontbreekt en het omgangshuis niet onder toezicht staat van de Inspectie. De Kinderombudsman heeft de klachten gebundeld en is een onderzoek gestart.

Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K