Taken van de Intermediair

De VNG heeft een intermediair aangesteld die ook tot in ieder geval het eerste kwartaal van 2019 aandacht vraagt voor de positie van vrijgevestigden in het nieuwe jeugdhulpstelsel. De intermediair is de verbinder tussen de branche- en beroepsverenigingen, VNG, VWS en landelijke programma’s zoals ISD en Zorglandschap.

De intermediair is aangesteld met hulp van het ministerie van VWS en zet zich in om de relatie tussen gemeenten en vrijgevestigde zorgaanbieders als opdrachtgever en opdrachtnemer te versterken. In de praktijk betekent dat:

  • Het opzoeken en delen van goede voorbeelden van regionale samenwerking
  • Het toetsen van contracten van gemeenten aan toegankelijkheid voor vrijgevestigden
  • Het beantwoorden van veelgestelde vragen vanuit branche- en beroepsverenigingen rond de Jeugdwet.

Bemiddeling

Als de vrijgevestigde zorgaanbieder en gemeente problemen hebben in de samenwerking waar ze samen niet uitkomen, kan de intermediair het verzoek krijgen om te bemiddelen. Hierbij kunt u denken aan knelpunten bij administratie, privacy, inkoop en contracten. De opbrengsten van de intermediair kunt u volgen via de VNG-website en de VNG-nieuwsbrief (selecteer het onderwerp Jeugd).

Meer informatie

Heeft u vragen over de rol van de intermediair, of heeft u goede voorbeelden van samenwerking tussen gemeente en vrijgevestigden? Neem dan contact op met Annemarie van der Meer, Annemarie.van.der.Meer@Significant.nl