Tabellen J-GGZ 2016 voor ICT-leveranciers zorgaanbieders

Op deze pagina brengt de VNG de productstructuur voor de jeugd-GGZ uit, die ICT-leveranciers bij zorgaanbieders kunnen inbouwen, zodat zij ook in 2016 op basis van producten basis-GGZ en DBC’s berichten met gemeenten kunnen uitwisselen. De productstructuur betreft een geïntegreerde productstructuur die zowel de jeugd-GGZ als de volwassenen-GGZ bevat.  

Voor 2015 heeft de NZa een geïntegreerde productstructuur uitgeleverd voor zowel volwassenen- als jeugd-GGZ. Vanaf 2016 heeft de NZa niet meer de wettelijke bevoegdheid om de productstructuur voor jeugd-GGZ te onderhouden en te publiceren. Daarom brengt de VNG deze uit over 2016.  

In 2014 heeft de VNG met gemeenten een traject doorlopen om te besluiten welke onderdelen uit de bekostigingssystematiek van de jeugd-GGZ wel en niet werden overgenomen. Dit heeft geleid tot een tabel 2015 die de NZa heeft uitgeleverd. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in deze tabellen ten opzichte van 2015.

  • De consequenties voor gemeenten zijn dan ook beperkt.
  • Wel zijn wijzigingen in de validatieregels voor aanbieders die bij volwassenen-GGZ voor 2016 zijn doorgevoerd, ook doorgevoerd voor jeugd-GGZ.

Net als in 2015 is dit een geïntegreerde tabel. Het had veel nadelen voor het inbouwen van de tabel bij aanbieders om het jeugddeel los te halen van het totaal. Daarom is er nu één tabel waarbij de NZa voor het volwassendeel de verantwoordelijkheid draagt en de VNG voor het jeugddeel. De inhoud kwam tot stand in afstemming met de NZa, GGZ Nederland en een aantal ICT-leveranciers van aanbieders.

Tussentijdse updates en kleinere wijzigingen in het volwassendeel in de NZa-tabellen worden niet altijd meteen meegenomen in dit door de VNG samengestelde pakket. Voor het volwassenendeel zijn de downloads op Werken met DBC’s te allen tijde leidend. Houd dus altijd de berichtgeving over updates en de downloadpagina’s op Werken met DBC’s in de gaten. ICT-leveranciers kunnen zich ook aanmelden voor de maillijst voor nieuwe releases van het volwassenendeel door een mail te sturen naar info@nza.nl

Let op: onderstaande bestanden zijn momenteel niet te openen, binnenkort volgen de juiste links!

Bestanden

Datum laatste wijziging tabellen: 15 december 2015

Voor de zip-bestanden moet u een unzip-programma gebruiken. Een gratis programma is hier te downloaden.

Zie ook:

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K