Suïcidepreventie

Suïcide is nr. 2 doodsoorzaak onder jongeren in Nederland. Door hun nieuwe jeugdtaken moeten gemeenten ook kennis opbouwen over suïcidepreventie en jongeren. Lees wat u als gemeente kunt doen en welke goede voorbeelden er zijn.

Factsheet VWS, VenJ en VNG 

  • De Factsheet Suïcidepreventie en jongeren omvat de onderwerpen: rol gemeenten, goed voorbeeld: gemeente Venlo, belang van vroegsignalering, landelijke aanpak suïcidepreventie, voorbeelden en trainingen.

Factsheets Movisie

  • Ik wou dat ik dood was beantwoordt 10 vragen van professionals over suïcidepreventie onder LHBT-jongeren. Alle beschikbare info uit SCP onderzoeken is vertaald naar de praktijk, inclusief signalering en tips.
  • Uit onderzoek blijkt dat een LHBT sociaal netwerk een belangrijke beschermende  factor voor zelfmoord is. Daarom schreef Movisie voor gemeenten de handreiking Niet alleen anders over hoe gemeenten de eigen kracht van deze jongeren kunnen stimuleren.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K