Spiegelrapportages jeugdhulp

Introductie

Jeugdhulpaanbieders sturen 2 maal per jaar gegevens over geleverde jeugdhulp aan het CBS. Op basis van deze leveringen publiceert het CBS cijfers over jeugdhulp. Om de administratieve lasten terug te dringen worden 'spiegelrapporten' verstrekt. In dit bericht leest u hier meer over.

Jeugdhulpaanbieders verstrekken in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd twee maal per jaar gegevens over geleverde jeugdhulp aan het CBS. Op basis van deze leveringen publiceert het CBS (op hun database StatLine) cijfers over jeugdhulp, zowel landelijk als per gemeente. Ook gemeenten vragen beleidsinformatie op bij jeugdhulpaanbieders, voor sturing en verantwoording.

Minder administratieve lasten

Om de administratieve lasten terug te dringen besloten VWS, VenJ, VNG en CBS in overleg met enkele brancheverenigingen om spiegelrapporten te verstrekken. Jeugdhulpaanbieders krijgen van het CBS een 'spiegelrapport' terug, met per gemeente een uniform overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten aan jongeren waarvoor de betreffende gemeente verantwoordelijk was. Jeugdhulpaanbieders kunnen als eigenaar van deze gegevens de rapportage doorsturen naar gemeenten. 

Spiegelrapporten voor jeugdhulpaanbieders

  • Jeugdhulpaanbieders verstrekken gegevens over geleverde jeugdhulp aan het CBS en krijgen een spiegelrapport van het CBS terug. 
  • Het spiegelrapport toont per gemeente een overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten aan jongeren waarvoor de betreffende gemeente verantwoordelijk is.
  • Het spiegelrapport toont alleen het totale aantal trajecten en de kenmerken daarvan, geen informatie over individuele jongeren. 

Jeugdhulpcijfers voor gemeenten 

  • Jeugdhulpaanbieders kunnen als eigenaar van deze gegevens de spiegelrapportage doorsturen naar gemeenten. .
  • Hiermee krijgt de gemeente een overzicht van de geleverde jeugdhulp door de jeugdhulpaanbieder in die gemeente.
  • Een gemeente kan daarmee het totaalbeeld uit de StatLine database van het CBS verder uitsplitsen naar de diverse aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft.  

Meer informatie

Statline is de electronische database van CBS.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K