ROM bij Jeugd-GGZ

Om de effectiviteit van een zorgbehandeling te meten gebruikt de sector Jeugd-GGZ de 'ROM-methode'. De VNG adviseert gemeenten om de ROM-metingen op te nemen in hun overeenkomsten met zorgaanbieders. Lees hieronder waarom.

Wat is ROM? 

In de GGZ is de afgelopen jaren een methode van effectiviteitsmeting ontwikkeld door de sector: Routine Outcome Monitoring. Deze methode heeft als primair doel het meten van de effectiviteit van de behandeling.

  • ROM ondersteunt de behandeling door herhaaldelijk de situatie van de patiënt te meten en zo periodiek de uitkomst vast te stellen.
  • ROM wordt ingezet in specialistische en basis GGZ.
  • Het is een methodiek waarbij regelmatig metingen zijn naar de toestand van een jeugdige met het oog op evaluatie en bijsturen van de behandeling.
  • Dit gebeurt op verschillende zorgdomeinen waaronder het zorgdomein Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Men meet op drie meetdomeinen: 1. Klachten en problemen, 2. Functioneren en 3. Kwaliteit van Leven.

Benchmarking tussen aanbieders  

Zorgverzekeraars gebruiken ROM ook voor benchmarking tussen aanbieders. Hiervoor is de Stichting Benchmark GGZ opgericht door de koepels van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

  • Zorgaanbieders leveren maandelijks geanonimiseerde ROM-metingen aan bij SBG.
  • Zorgverzekeraars hebben vaak in de contracten opgenomen dat zorgaanbieders de ROM-metingen moeten aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ.

Het is aan de gemeente of zij in de overeenkomst als vereiste opnemen dat zorgaanbieders een ROM-meting uitvoeren en aan wie deze informatie eventueel aangeleverd moet worden.

Advies van de VNG (1)

De VNG adviseert het uitvoeren van de ROM-meting op te nemen in de overeenkomsten, omdat het toepassen van het ROM-instrument bijdraagt aan de kwaliteit van het zorgproces. 

De VNG bekijkt in hoeverre het centraal aanleveren en verzamelen van dit type gegevens toegevoegde waarde heeft voor gemeenten bij de uitvoering van de Jeugdwet. Ook verkent de VNG op welke manier gemeenten zich willen verhouden tot de ROM. 

Advies van de VNG (2)

De VNG subcommissie Jeugd wil doorgaan met ROM en de benchmark tot en met 2017. Deze periode dient voor verdieping en verbinding met de trajecten rond integrale bekostiging en harmonisatie outcome Jeugd. De VNG commissie besprak op 8 oktober 2015 het rapport ‘ROM binnen Jeugd-GGZ en gemeenten; inventarisatie en voorstel aan gemeenten’. Zij koos voor het scenario met gefaseerde besluitvorming.

Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K