Risicoverevening

Wat zijn de ervaringen van gemeenten met de manier waarop ze regionaal de kosten voor risico's rond de jeugdhulp met elkaar verevenen? Welke algemene lessen zijn hieruit te trekken? De handreiking 'Regionale risicoverevening: eerste lessen' helpt u bij het maken van nieuwe afspraken over risicoverevening voor 2016 en verder.

Basisvarianten

Gemeenten kunnen kiezen uit drie basisvarianten: 

  • het profijtbeginsel
  • het solidariteitsprincipe
  • een tussenvorm

Elk model heeft zijn voor- en nadelen, er is geen absoluut optimum voor iedereen. De handreiking geeft van elk model voorbeelden uit de praktijk.

Handreiking 

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K