Rijksinspecties

Inspectieloket Jeugd voor Gemeenten

Het Inspectieloket Jeugd is een loket voor gemeenten waar zij informatie kunnen halen en vragen kunnen stellen aangaande al het gezamenlijke rijkstoezicht op het jeugddomein in het kader van de jeugdwet en de plek om nieuwe toetreders te melden/

Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein

De samenwerkende inspecties zijn verantwoordelijk voor:

  • het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering door de onder toezicht staande organisaties (via sectoraal toezicht)
  • de kwaliteit van de samenwerking van de onder toezicht staande organisaties (via samenwerkend toezicht).

De vijf inspecties die binnen STJ/TSD samenwerken zijn: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.