Rekenmodellen voor personeelsformatie

Gemeenten vragen zich af hoeveel formatie binnen hun organisatie nodig is om de nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Denk aan taken als beleidsontwikkeling, inkoop, contractmanagement en toegang. Het OTD publiceerde een handig rekenmodel ‘Formatie nieuwe jeugdtaken’.

Het rekenmodel is een Exceltool waar gemeenten een aantal uitgangspunten en beleidskeuzes kunnen invullen. Vervolgens geeft de rekentool een indicatie van de benodigde formatie.

Het model is ontwikkeld in opdracht van het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD). Om het in de praktijk te toetsen is bij de ontwikkeling ervan samengewerkt met gemeente Haarlem.

Rekenmodel + Toelichting

Zie  ook

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K