VNG-onderzoek naar jeugd en toegang in het sociaal domein

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Toegang is een cruciaal element in het lokale jeugdstelsel. Bij de uitvoering van het nieuwe jeugdstelsel hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid om de jeugdhulp voor jeugdigen, ouders en professionals herkenbaar en laagdrempelig te organiseren (artikel 2.5, eerste lid, onderdeel b Jeugdwet). Gemeenten zorgen er voor dat jeugdigen en hun ouders ergens terecht kunnen met vragen en zorgen over de opvoeding, ontwikkeling, geestelijke gezondheid of veiligheid van een kind (eventueel ook buiten kantooruren). Dit is ‘Toegang’ tot de jeugdhulp. Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de gemeentelijke toegang en de ervaringen van gemeenten. Om beter zicht te krijgen over de inbedding van jeugd in de toegang heeft de VNG in maart 2015 de enquête ‘jeugd in sociale (wijk)team(s)’ uitgezet onder alle Nederlandse gemeenten. Op 1 april jl. hadden 246 gemeenten (63%) gereageerd. Op basis van deze informatie is het volgende beeld gevormd over jeugd in de toegang in de eerste maanden van 2015. D