Stappenplan voor gemeentelijke wijkteams: Beleidsinformatie Jeugd

Organisatie: 
Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ & VNG)
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2015

Moet uw gemeentelijk wijkteam gegevens over jeugdhulp aan het CBS leveren? Daar komt u achter met het stappenplan (mei 2015) van het ministerie van VenJ, VWS en de VNG. 

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Gemeenten organiseren daarom de toegang tot jeugdhulp en kopen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in bij jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

  • Deze aanbieders en instellingen zijn wettelijk verplicht periodiek over de door hen geleverde jeugdhulp gegevens bij het CBS aan te leveren.
  • Het CBS verwerkt deze gegevens vervolgens tot beleidsinformatie en publiceert deze op StatLine.
  • Veel wijk- en buurtteams bieden zelf ook jeugdhulp. In dat geval leveren ook zij periodiek gegevens voor de beleidsinformatie bij het CBS aan.

In welke situaties de wijk- en buurtteams verplicht zijn gegevens aan het CBS te leveren en hoe dat praktisch georganiseerd moet zijn, leest u in het stappenplan.

Zie ook