Stappenplan beleidsinformatie Jeugd voor wijk- en buurtteams

Organisatie: 
Voor de jeugd
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Voor de jeugd heeft een stappenplan gemaakt voor gemeentelijke wijk- of buurtteams voor jeugd die betrokken zijn bij het opstellen van managementrapportages en verantwoordingscijfers. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Gemeenten organiseren daarom de toegang tot jeugdhulp en kopen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in bij jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Deze aanbieders en instellingen moeten volgens de wet periodiek gegevens aanleveren bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de door hen geleverde jeugdhulp. Het CBS verwerkt deze gegevens vervolgens tot beleidsinformatie en publiceert deze op StatLine. Het stappenplan helpt bepalen in welke situaties de wijk- en buurtteams verplicht zijn gegevens aan het CBS te leveren en hoe dat praktisch georganiseerd moet zijn.