Schema: Welke wet geldt voor welk type jeugdhulp?

Organisatie: 
Voordejeugd.nl
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van jeugdhulp. Soms is het lastig om te bepalen of hulp valt onder Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of Wet op passend onderwijs. Daarvoor is er nu een handig overzicht. 

Hulp bij ADHD valt bijvoorbeeld wel onder de Jeugdwet en de Wet op passend onderwijs, maar niet onder de Zorgverzekeringswet. Een leerstoornis op het gebied van rekenen valt alleen onder de Wet op passend onderwijs en een cursus gebarentaal juist weer alleen onder de Zorgverzekeringswet. (Publicatie: 30 april 2015)