Passend Jeugdbeleid

Organisatie: 
Aly de Jong, Peter M. Stam (Yorneo)
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2013

Passend Onderwijs en Passend Jeugdbeleid delen een groot aantal ambities met elkaar. Beide ontwikkelingen gaan uit van een nieuwe benadering van ondersteuning en hulp, op scholen en daarbuiten.

Deze notitie bouwt verder op de visie op de getransformeerde jeugdzorg zoals uitgewerkt in ‘Opvoeden Versterken’, ‘Van Denken naar Doen’ en ‘Verbinden en Aansluiten’ en verbindt de gezamenlijke beleidsuitgangspunten van onderwijs en jeugdzorg tot een samenhangend en praktisch werkconcept. Daarbij wordt uitwerking gegeven aan de veranderende rol van de verschillende instellingen en worden suggesties gedaan voor het inzetten van (financiële) prikkels.

Op de website www.passendjeugdbeleid.nl worden ervaringen gedeeld over de samenwerking tussen onderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang & peuterspeelzalen en de zorg om jeugd in Drenthe

De auteurs van de handreiking zijn drs. A. (Aly) de Jong en drs. Peter M. Stam.