Gemeentelijke Jeugdbudgetten in 2015

Organisatie: 
SCP, Cebeon i.o.v. VWS
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2014

In deze notitie staan de definitieve bedragen voor het jeugdbudget 2015 per gemeente én een toelichting op de verdeling van de budgetten over gemeenten.

Bij deze notitie zit ook een overzicht van de budgetten per jeugdige naar financieringsbron per gemeente en per samenwerkingsregio.