Factsheet Suïcidepreventie en jongeren

Organisatie: 
Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ & VNG)
Publicatie soort: 
Factsheet
Jaar van uitgifte: 
2015

In verband met de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten is het van belang dat ook (medewerkers van) gemeenten kennis opbouwen op het terrein van suïcidepreventie en deze kennis inzetten ter preventie van suïcide(pogingen) onder jongeren. In deze factsheet leest u wat gemeenten kunnen doen en welke goede voorbeelden er zijn (Uitgave: april 2015).