Factsheet Ouderbijdrage Jeugdwet

Organisatie: 
Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ & VNG) | Wetsbepalingen: VNG
Publicatie soort: 
Factsheet
Jaar van uitgifte: 
2015

Als een kind hulp met verblijf buiten het gezin krijgt, zijn ouders verplicht bij te dragen in de kosten. Gemeenten leggen de ouderbijdrage op, maar het CAK stelt de hoogte vast en int de bijdrage. Hierover verscheen op 6 november 2104 dit factsheet voor gemeenten. (Publicatiedatum: December 2014)

Bijlage: