Declaraties GGZ-zorg door kinderartsen: addendum

Organisatie: 
VNG, met input van Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (VNZ) en Vektis
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2015

Dit addendum hoort bij de handreiking 'Curatieve GGZ-zorg door Kinderartsen'.(December 2015)

Het addendum is bedoeld voor ICT-ers betrokken bij het declaratieproces binnen de Jeugdwet. Deze handreiking verduidelijkt wat nodig is opdat aanbieders (ziekenhuizen en ZBC's) per 2016 Jeugd-GGZ kunnen declareren bij de gemeenten, waarmee ze een contract hebben afgesloten voor deze vorm van zorg. 

Deze handreiking kwam tot stand op basis van gesprekken met aanbieders, gemeenten en met ondersteuning vanuit het programma informatievoorziening sociaal domein (ISD) en Vektis die de declaratiestandaarden voor het sociaal domein respectievelijk ontwikkelt en beheert.

Zie ook