Compensatieregeling woonplaatsbeginsel Jeugd

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Factsheet
Jaar van uitgifte: 
2016

In de septembercirculaire 2015 is voor Jeugd een bedrag van ongeveer € 17 miljoen toegekend aan gemeenten waarvoor de verdeling op grond van het woonplaatsbeginsel niet goed heeft uitgepakt. De compensatie is betaald uit het totaalbudget, er is dus geen sprake van extra geld. Voor de onjuiste verdeling op grond van het woonplaatsbeginsel is een regeling gemaakt en toegepast onder verantwoordelijkheid van VWS en VNG. In deze rapportage geven we uitleg hoe we tot de nieuwe regeling zijn gekomen en hoe deze is toegepast. De compensatie heeft betrekking op het jaar 2015. De rapportage bevat de definitieve compensatieregeling en een overzicht van gemeenten die in aanmerking zijn gekomen voor financiële compensatie. (Publicatiedatum: september 2015 )

Zie ook