Bijsluiter standaard-productcodelijsten 2017 Wmo en Jeugdwet

Organisatie: 
Programma i-Sociaal Domein
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2017

De standaardlijsten met productcodes Wmo en Jeugd zijn bedoeld voor de inkoop van zorg en ondersteuning. Met deze lijsten kunnen gemeenten en zorgaanbieders de administratieve lasten beperken. Beschikbaar is nu de bijsluiter van de standaardproductcodelijsten 2017 voor Wmo en Jeugdwet. Deze bijsluiter omvat de aanpassingen vanwege de uitfasering van de DBC’s jeugd-ggz. (Publicatiedatum: 3 april 2017)

Zie ook: