Actualiteiten transitie jeugdzorg (maart 2013)

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2013

In deze VNG-brief leest u de laatste ontwikkelingen op het terrein van de decentralisatie jeugdzorg en de inzet van de VNG. We bespreken de volgende onderwerpen:

  • Concept wetsvoorstel jeugd
  • Landelijke functies en specialistisch zorgaanbod in gedecentraliseerd stelsel
  • Voortgang regionale samenwerking (zie bijlage)
  • Gesprekken gemeenten en andere partijen over strategische vraagstukken
  • Financiën: brief aan staatssecretaris Van Rijn, frictiekosten en verdeelmodel
  • Betere beschikbaarheid cijfers over nieuwe taken
  • Beschikbaar voor toelichting in regionale bestuurlijke overleggen

Meer informatie