Professionalisering (Jeugd)

Het ondersteuningsprogramma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) stimuleert de professionalisering in het brede jeugddomein en is ook voor gemeenten van belang. Een van de doelen is dat alle professionals in een hbo- of hogere functie vanaf 2020 geregistreerd staan. Gemeenten, onderwijs, brancheorganisaties en beroepsverenigingen zijn partners en werken samen in het programma. In het Programma PJ&J monitoren alle partijen de komende jaren hoe het Kwaliteitskader werkt in de praktijk. Er is een brede werkagenda voor professionalisering vanuit het jeugdhulpveld, waarvan gemeenten ook onderdeel uitmaken.

Gemeenten

Gemeenten zijn inkoper van jeugdhulp, maar zijn zelf ook soms werkgever. 

  • Gemeenten moeten zich ook aan de norm houden, als zij - in de rol van werkgever - zélf toegangsmedewerkers voor jeugdhulp in dienst hebben.
  • Als inkoper moeten gemeenten borgen dat zorgaanbieders de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Vooraanmelding is hier een onderdeel van. 
  • Voor gemeente als werkgever komt er een rol bij. Zorg als gemeente dat je medewerkers wijst op de mogelijkheid van vooraanmelden. Meld dat het belangrijk is voor hem om in de toekomst hun werk te blijven doen.