Ouderbijdrage Jeugdwet

Ouderbijdrage afgeschaft

Het wetsvoorstel waarin de ouderbijdrage Jeugdwet definitief geschrapt wordt uit de Jeugdwet is op 27 februari 2017 gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is de afschaffing van de ouderbijdrage definitief wettelijk geregeld. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Voortraject afschaffing ouderbijdrage

Hieronder vindt u alle standpunten en onderzoeken die uiteindelijk geleid hebben tot het afschaffen van de ouderbijdrage.  

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K