Wettelijk kader uitwisseling persoonsgegevens is hard nodig

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over Wmo-zaken. Als input voor dit overleg stuurde de VNG een mail over gemeentelijke zorgpunten in het sociaal domein. Belangrijk punt: gemeenten vragen een heldere wettelijke grondslag voor uitwisseling van persoonsgegevens in het sociaal domein. 

Een grote omissie bij het gecreëerde wettelijke kader voor de decentralisaties van 2015 doet zich steeds duidelijker voelen. Gemeenten missen een heldere wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen en wettelijke kaders in de zorg. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens drong hier onlangs op aan.

Oproep VNG

De gevolgen van het ontbreken van een helder wettelijk kader zijn:

  • Het maken van integraal beleid en een goede ketenbenadering is moeilijk.
  • Voor burgers is het onhelder hoe er met hun gegevens wordt omgegaan.
  • Er gaat veel energie zitten in privacydiscussies en ad hoc oplossingen. 

De VNG roept het kabinet en de Tweede Kamer op om ervoor te zorgen dat deze wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling er nu snel komt.

Meer informatie