Wetswijziging over ouderbijdrage jeugdhulp door Eerste Kamer

Ook de Eerste Kamer is akkoord met het het wetsvoorstel waarin de ouderbijdrage Jeugdwet definitief geschrapt wordt uit de Jeugdwet. De Senaat heeft dit wetsvoorstel op 20 december als hamerstuk afgedaan, net als de Tweede Kamer dat eerder deed. 

  • De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 15 december 2016 aangenomen. Vooruitlopend op deze wetswijziging waren bij Amvb de bedragen voor de ouderbijdrage vanaf 1 januari 2016 al op nul gesteld. Deze Amvb staat al wel in het Staatsblad. 
  • De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan.
  • Hierna wordt het in het Staatsblad gepubliceerd en is de afschaffing definitief wettelijk geregeld.  

Officiële stukken

Zie ook