Week van de Pleegzorg van 1 tot en met 8 november 2017

De Week van de Pleegzorg is van 1 tot en met 8 november. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Met deze actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg en het grote tekort aan pleegouders in Nederland.

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen tussen de nul en achttien jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is afgelopen jaar gedaald.

Een belangrijk onderdeel van de week vormen de acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven.

Scholen doen mee

Dit jaar staat de samenwerking met het onderwijs centraal de werving van nieuwe pleegouders. Scholen kunnen op een heel eenvoudige manier een bijdrage leveren door hun schoolhek beschikbaar te stellen. Op heel veel schoolhekken hangt intussen een spandoek met een wervingsoproep, dankzij de inzet en betrokkenheid van onderwijs en gemeenten.

Bekijk de gemeentetool

Er is een gemeentetool beschikbaar op de campagnesite Supergewonemensengezocht.nl, die aangeeft hoeveel pleeggezinnen er in een gemeente zijn. Met de interactieve kaart kunnen partijen in de gemeenten het gesprek aangaan. Gemeenten zijn ook een belangrijke partner bij het werven van nieuwe pleegouders.

Meer informatie