Vrijgevestigde aanbieders j-ggz? Lees antwoord op uw vragen!

Jeugd-ggz maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders zijn een belangrijk onderdeel van dat aanbod. Veel informatie voor gemeenten en vrijgevestigden staat nu handig bij elkaar op onze website. Bekijk de antwoorden op vragen die vaak gesteld worden.

Inkoop bij vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders is van een ander kaliber dan de inkoop bij instellingen of ziekenhuizen. Vandaar dat er bij gemeenten veel vragen over leven. De veelgestelde vragen hebben we daarom op een rij gezet.

Wat zijn kenmerken van vrijgevestigde zorgaanbieders?

Praktijk dicht bij huis, goed ingebed in de lokale situatie, kleinschalig, biedt persoonlijke, professionele zorg op maat en kent géén onpersoonlijke procedures, géén lange wachtlijsten en géén wisselende behandelaars, zijn werkzaam in professioneel netwerk, behandelen eenvoudige en complexe meervoudige Jeugd-GGZ.

Deze kenmerken sluiten goed aan bij een belangrijk uitgangspunt uit het belangrijke Statement 24-uurssessie Zorglandschap. Dat uitgangspunt is zorg en ondersteuning realiseren, die zoveel mogelijk dichtbij huis plaatsvindt en aansluit bij wat ècht nodig is.