Voordejeugd.nl: platform voor versnelling in de jeugdsector

Partners in de jeugdsector hebben een gezamenlijk platform gelanceerd waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd. 

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel waaraan professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd – voor de komende jaren hebben gecommitteerd. Om dit doel te bereiken, gaan zij actief samenwerkenop het platform Voordejeugd.nl

Van elkaar leren

Voordejeugd.nl is gemaakt voor en door professionals, aanbieders, gemeenten en kennisstellingen. Gebruikers in het hele land delen op deze interactieve plek kennis en ervaring, wisselen informatie uit en doen inspiratie op uit bewezen goede voorbeelden In de praktijk. Met het doel om:

  • dilemma’s en knelpunten weg te nemen die professionals en gemeenten in de dagelijkse praktijk tegenkomen
  • praktische oplossingen te vinden voor vaak taaie vraagstukken
  • van elkaar te leren in de praktijk: van casuïstiek, experimenten en vooral door te ervaren wat werkt.

Zo draagt het platform Voordejeugd.nl bij aan een lerend jeugdstelsel. In het belang van kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben.

Zelf aan de slag?

Ook meehelpen de zorg voor jeugd beter te maken? Ga naar Voordejeugd.nl en ontdek wat u zelf kunt doen. De regiopagina’s tonen wat er in uw regio in de jeugdsector gebeurt. Sluit aan bij workshops of werkateliers, geef u op voor een lerende bijeenkomst of neem contact op met een van de regioambassadeurs. Zij helpen u graag verder. Via de Voordejeugd.nl kunt u ook contact opnemen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij zijn overal in het land beschikbaar om inzet en activiteit ter verbetering van de zorg voor jeugd te ondersteunen.

Meer informatie