VNG-subcommissie Jeugd vergadert 30 november

De VNG-subcommissie Jeugd komt vandaag bij elkaar in Utrecht. Daar bespreken de bestuurders een aantal actuele kwesties op het gebied van jeugdhulp. Op de agenda staan onder meer de financiële gevolgen wijziging van het woonplaatsbeginsel en de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten.

Agendapunten:

  • Bestuurlijk Overleg Wmo/Jeugd (29 november), kennismaking met nieuwe kabinet
  • Leidraad samenwerking huisartsen - gemeenten Jeugd
  • Regeerakkoord, financiën en wetgevingsoverleg 4 december Jeugd
  • Financiële gevolgen wijziging woonplaatsbeginsel
  • Stand van zaken uitfasering DBC’s en overstap naar uitvoeringsvarianten
  • Advies commissie-Deetman over governance VNG en gevolgen subcommissie Jeugd
  • Notitie coördinerende regio bij liquiditeitsproblemen
  • Stand van zaken actieplan Pleegzorg
  • En andere punten

We plaatsen snel na de vergadering een terugblik op de website van de VNG. Bent u geen lid van de commissie maar wel geïnteresseerd in een onderwerp dat u op de agenda ziet? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, Geert Schipaanboord, geert.schipaanboord@vng.nl telefoon 070-373 8760.

Meer informatie

Commissieleden 

Wie zijn de commissieleden? U vindt ze in dit overzicht