VNG-subcommissie Jeugd komt 18 mei bijeen

De VNG subcommissie Jeugd komt 18 mei in Utrecht bij elkaar. Daar bespreken de bestuurders de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de financiën, de AMVB Jeugdwet regionale samenwerking en andere actuele jeugdzaken.

Agenda

  • Mogelijke AMVB Jeugdwet regionale samenwerking
  • Financiën Jeugd: Stand van zaken bestuurlijk overleg
  • Afsprakenkader sociaal domein
  • Kernteam contacten kabinetsformatie VNG informeert de subcommissie Jeugd 
  • Stand van zaken uitvoeringstoets Woonplaatsbeginsel
  • Stand van zaken Gecertificeerde instellingen
  • Stand van zaken Zorglandschap specialistische jeugdhulp 

We plaatsen snel na de vergadering een terugblik op de website van de VNG.

Meer informatie

Commissieleden 

Wie zijn de commissieleden? U vindt ze in dit overzicht

           

            

         

     

Contact

Bent u geen lid van de commissie maar wel geïnteresseerd in een onderwerp dat u op de agenda ziet? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, Astrid Jansen, astrid.jansen@vng.nl, telefoon 070-373 8393.